Szukaj
  • Wroconsult

Rozpoczynamy badanie nt. recyklingu instalacji OZE

Do Ministerstwa Energii gołębiem pocztowym właśnie poleciała podpisana przez nas umowa na badanie dotyczące możliwości i barier recyklingu farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych i akumulatorów pojazdów elektrycznych. To jedna z najciekawszych, najważniejszych - i najdroższych - spośród realizowanych przez nas prac w ostatnim czasie.

W pokonanym polu pozostawiliśmy m.in. Klub Jagielloński, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, czy bardzo dobrą firmę badawczą Fundeko - wygrywając zdecydowanie jakością złożonej oferty.

Dla zainteresowanych - szczegóły tutaj i tutaj.


To dość ciekawe zagadnienie. Z jednej strony coraz gorszy stan środowiska wymusza na nas podejmowanie działań na rzecz produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawę sefektywności jej wykorzystania, zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, ale z drugiej - wytwarzanie energii z OZE często wiąże się z wykorzystaniem metali ziem rzadkich, czy budową instalacji z materiałów nie podlegających recyklingowi (choćby łopatki turbin wiatrowych). Już niebawem - wobec ogromnego wzrostu znaczenia OZE w wytwarzaniu energii - konieczność recyklingu urządzeń OZE stanie się palącym problemem. Choćby w przypadku siłowni wiatrowych szacuje się, że do 2030 roku w Unii Europejskiej na produkcję zeroemisyjnej energii z instalacji wiatrowych zużytych zostanie 4 mln ton polimerów zbrojonych włóknami - które dziś nie podlegają recyklingowi.


My spróbujemy - na zlecenie Ministerstwa Energii - sprawdzić, jak można wspomóc system recyklingu odnawialnych źródeł energii - środkami unjnymi, badaniami naukowców, zmianą prawa i działaniami organizacyjnymi.

10 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Nowe usługi - ozonowanie, dezynfekcja covid

Wspólnie z Ozon Patrol otwieramy nowy, dolnośląski oddział firmy zajmującej się dezynfekcją i ozonowaniem pomieszczeń, odkażaniem z koronawirusa, profilaktyką covid-19. Oferta oddziału we Wrocławiu, d

Kolejne nasze projekty otrzymały dofinansowanie

W województwie śląskim zakończyła się właśnie ocena projektów UE w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (termomodern